Şartlar ve Koşullar

Ekonomi Takvimi tarafından, 7 Nisan 2016 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” uyarınca Ekonomi Takvimi kullanıcılarına ait tüm kişisel verilerin gizliliğini korumak amacıyla “Veri Sorumlusu” olarak bir takım temel kurallar benimsemiştir. Kişisel Verilerin Korunması 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, gerçek bir kişinin kimliğini belirli ya da belirlenebilir bir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi kişisel veri kapsamındadır. Ekonomi Takvimi nezdindeki kişisel verileriniz aşağıda açıklanan sebep, amaç ve yöntemlerle, ilgili yasal düzenlemeler ve yasal otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyum gereği, Veri Sorumlusu sıfatıyla şirketimizce, sistemlerimize kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, saklanacak, güncellenecek ve mevzuatın izin verdiği durumlarda ve yasal sınırlar dâhilinde 3. kişilere açıklanabilecek/devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir. Ekonomi Takvimi bu temel kurallara uygun davranarak kullanıcının kuruma duyduğu haklı güveni korumayı amaçlamaktadır. Bu nedenle aşağıda yer alan yasal hususlar hakkında bilgi edinilmesini rica ederiz.

Aydınlatma Yükümlülüğü

Şirketimiz “Veri Sorumlusu” olarak kişisel verilerinizi Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak hareket etmekle yükümlüdür. Veri sorumlusu sıfatı ile kişisel verilerinizi ve özel nitelikli kişisel verilerinizi, saklayacak, ancak mevzuatın izin verdiği durumlarda yine yurt içinde ve dışında mukim 3. kişilerle paylaşabilecek, sınıflandırabilecek ve Kanun’da belirtilen şekilde işleyebilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Kişisel verileriniz; Ekonomi Takvimi, tarafından yazılı ya da elektronik ortamda toplanabilir. Bu verilerinizi muhafaza ederken Kanun’un 4. Maddesi’nin 2. Fıkrası’nda belirtildiği gibi ilgili kanunlara ve dürüstlük kuralına uyacağımızı ve verilerinizi doğru ve gerektiğinde güncel tutacağımızı beyan ve taahhüt ederiz. Herhangi bir şüpheye mahal vermemek amacıyla Kanun’un 4. Maddesi’nin 2-b Fıkrası’nda belirtilen güncel tutma yükümlülüğü Ekonomi Takvimi kullanıcılarının kendilerine ait kişisel veya özel nitelikteki kişisel verilerini şirketin bildirildiği ölçü ile sınırlı olacaktır. Ekonomi Takvimi; kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlüdür.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Ekonomi Takvimi; kişisel verilerinizi 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 4. Maddesi uyarınca ve her hâlükârda 5. Madde’nin 2. Fıkrası’nın a, c ve e bentlerinde belirtilen istisnai hallerin dışına çıkmamak koşulu ile siz kullanıcısına hizmet verebilmek için bazı kişisel bilgilerinizi mobil uygulamaya kaydetmek suretiyle paylaşmasını istemektedir. Ekonomi Takvimi, kullanıcıların kişisel bilgilerini sadece belirli hizmetleri yerine getirmek, sitede kullanıcıların isteklerine göre içerik ile reklam sağlamak ve yeni hizmetlerden haberdar etmek için saklar. Ekonomi Takvimi uygulama kullanıcıları dolaşımları sırasında kişisel bilgilerini değiştirme şansına sahiptirler. Bu bilgiler gerekli görülmesi halinde Ekonomi Takvimi tarafından ve her zaman kullanıcı tarafından değiştirilebilmektedir. Ekonomi Takvimi kullanıcılarının sitedeki dolaşımları sırasında ziyaret edilen bölümler, tıklanan alanlar gibi özellikleri otomatik olarak kaydedilmektedir. Bu veriler, sadece bölümlerin, farklı alanların izlenme, takip edilme oranlarının tespiti için kullanılmaktadır. Sayfaların nereden geçerek ya da ne şekilde ziyaret edildiğini belirleyen cookie adlı teknolojinin kullanıldığı durumlarda aynı şekilde uygulamanın farklı alanlarının izlenme, tıklanma oranlarının belirlenmesinde istatistiki veri olarak toplanmakta olup; kişiye özel yapılan bir uygulama değildir. Bu teknoloji ile amaçlanan, kullanıcıların daha sıklıkla ziyaret ettikleri bölümlere ait içeriği, siteye ilk ziyaretinden itibaren kullanıcı için daha kolay ulaşılır kılmaktır. Ekonomi Takvimi, kanunlarımızca yetkili kılınmış olan kişi, kurum ve kuruluşlar ile ilgili kanunlar kapsamında bilgi işlemesine izin verilenlerle Kanun’da belirtilen şekilde işleyebilecektir.

Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişi/Kuruluşlar

Ekonomi Takvimi yasal mevzuatın izin verdiği kurum ve kuruluşlar ile ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm resmi makamlar, Ekonomi Takvimi sitesinin taraf olduğu sözleşmeler tahtında müşterileri, çözüm ortakları ve diğer ticari faaliyette bulunduğu üçüncü kişilerdir.

Ekonomi Takvimi, kullanıcılarına ait bilgileri aşağıda belirtilen haller gerektirdiği takdirde açıklamak hakkına sahiptir: Kullanıcının, şahsi bilgilerinin paylaşılması konusunda izni ve onayı var ise;

  • - Ekonomi Takvimi mobil uygulamasının kendi bünyesinde kullanılmak üzere kullanıcı profillerinin belirlenmesi amacıyla
  • - Kullanıcının, Ekonomi Takvimi mobil uygulamasından talep ettiği ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, temin edilmesi veya size sunulan servis ve araçlarla ilgili problemlerin giderilmesi amacıyla
  • - Kullanıcıya ürün ve servisler sunarken, birlikte çalıştığı (iş birliği yaptığı) firmalara, bu ürün ve servislerin sağlanmasında kullanılmak üzere
  • - Huzk Ltd. olarak geliştirilen ürün ve hizmetlerin tanıtımının sağlanması amacıyla
  • - Yasal soruşturmalar esnasında, mahkeme kararı gereği veya yasal prosedürler gerektirdiği takdirde.

Kişisel Verilerin Silinmesi

Kanun kapsamında muhafaza edilen verileriniz; verilerinizin işlenmesinin gerektirdiği sebepler ortadan kalktığı takdirde talebiniz doğrultusunda silinecek, yok edilecek veya Kanun’un 7. Maddesi’nin 3. Fıkrası’nda bahsedilen Yönetmelik tarafından belirlenecek koşullar altında anonim hale getirilecektir.

Ulusal ve uluslararası piyasaların ekonomik aktivitesine odaklı belirli tarihteki etkinlikleri, veri yayınlarını ve rapor açıklamalarını en doğru zamanda öğrenmek için doğru adrestesiniz!

Copyrights © EkonomiTakvimi.com by Huzk Ltd 2022. Tüm Hakları Saklıdır.